B

Beloningsbeleid 
Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. 
Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op de langere termijn  belangen van onze onderneming. 

Online Hypotheek Afsluiten kent een beheerst beloningsbeleid.  Onze medewerkers ontvangen een faire beloning die voldoet aan de wet- en regelgeving.