Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van informatie van deze website, inclusief de software, nieuwsbrieven of onze reacties op uw vragen en andere correspondentie als bron voor het nemen van uw hypotheekbeslissingen en voor het uitvoeren van orders geschiedt geheel voor uw eigen risico. Online Hypotheek Afsluiten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die u heeft geleden ten gevolge van het gebruik van informatie van deze website, inclusief de software, nieuwsbrieven of onze reacties op uw vragen en andere correspondentie als bron voor het nemen van uw hypotheekbeslissingen en voor het uitvoeren van orders. Naast aanspraak voor bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van deze website, inclusief de software, nieuwsbrieven of onze reacties op uw vragen en andere correspondentie.

Kwaliteit en continuïteit

Hoewel wij streven naar een optimale kwaliteit en continuïteit kan het voorkomen dat er fouten voorkomen in deze website, inclusief de software, nieuwsbrieven of onze reacties op uw vragen en andere correspondentie. Ook kan het zijn dat koersdata, rentes of andere gegevens niet volledig of niet tijdig worden doorgegeven. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade hierdoor ontstaan.

Tarieven en beschrijvingen van Online Hypotheek Afsluiten op deze website, inclusief de software, nieuwsbrieven of onze reacties op uw vragen en andere correspondentie kunnen onjuist zijn door fouten of veroudering. Tarieven en beschrijvingen van Online Hypotheek Afsluiten op deze website zijn dan ook niet bindend.