FAQs

Het kopen van een huis betekent bijna altijd het afsluiten van een hypotheek. Nadat u keuzes gemaakt heeft over de hypotheekvorm, de rentevaste periode, de looptijd en het al dan niet inbrengen van eigen geld, heeft u nog één keuze te maken. Welk hypotheekproduct van alle verschillende hypotheekverstrekkers is voor u het beste? Naast het rentepercentage zijn er de volgende belangrijke aspecten, die u kunt laten meewegen in uw keuze:

 • Versneld aflossen
 • Rentefaciliteiten
 • Hypotheekbedrag verhogen in de toekomst
 • Verhuisregeling
 • Nieuwbouwregeling
 • Versneld aflossen

Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kunt u bij verreweg de meeste geldverstrekkers altijd boetevrij aflossen bij een renteherziening, verkoop van de woning, executie van de woning (gedwongen verkoop), tenietgaan van de woning (bijvoorbeeld door brand) en uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast worden echter vaak afwijkende voorwaarden gehanteerd. Let op de volgende aspecten:

 • Hoeveel kan er per jaar extra boetevrij worden afgelost?
 • Wat is het minimum bedrag van een extra aflossing?
 • Hoelang van te voren moet een extra aflossing worden aangekondigd?
 • Hoe wordt een eventuele boeterente berekend?
 • Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?

Wanneer u uw hypotheek wilt oversluiten dient u eerst een aantal dingen te laten berekenen. Zo kunt u zien of het oversluiten van de hypotheek voordelig is voor u of niet. Het oversluiten van een hypotheek kan vooral interessant zijn wanneer de hypotheekrente op het moment van oversluiten laag is en u verwacht dat de rente weer gaat stijgen. Of als u bij uw huidige geldverstrekker een rentekorting hebt ontvangen die vervalt voor uw volgende rentevaste periode. Door het oversluiten van uw hypotheek kunt u wellicht opnieuw rentekorting of een betere rente krijgen.

Omdat u bij het oversluiten uw huidige hypotheek opzegt zit daar meestal een boete aan vast. Of u een boete krijgt bij het oversluiten van uw hypotheek en hoe hoog die boete is hangt af van de gemaakte afspraken in de hypotheekovereenkomst en de resterende duur van de rentevaste periode en de looptijd. Verder moet u natuurlijk een nieuwe hypotheek afsluiten, hieraan zijn de normale kosten verbonden zoals notariskosten, kosten voor de hypotheekakte en eventueel taxatiekosten.

Uw pensioendatum kan invloed hebben op uw hypotheek. Als u bijvoorbeeld van plan bent om op uw 60e te stoppen met werken, dan kunnen we hier bij het afsluiten van uw hypotheek rekening mee houden. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u van plan bent tot uw 75e te werken. Uw pensioendatum kan dus wel degelijk invloed hebben op de invulling van uw hypotheek. De voorwaarden verschillen per geldverstrekker.

Bijna alle leningen die u aangaat worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (BKR). Deze registratie is van belang voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Daarnaast registreert het BKR of u de afbetalingen op deze leningen tijdig voldoet. U krijgt een BKR notering als u betalingsproblemen heeft. Kunt u de afbetalingen niet tijdig voldoen dan krijgt achterstandscodering (A-codering). Als een betalingsachterstand opgeheven is komt er meestal ook een H achter te staan. Op basis van zo’n BKR notering zal het moeilijk zijn een geldverstrekker te vinden die bereid is een financiering te geven. Als u wel in aanmerking komt voor NHG (nationale hypotheek garantie) kan een herstelde (H) A of A1 codering geaccepteerd worden en kunt u ondanks uw BKR notering toch een hypotheek krijgen.

Zelf snel, eenvoudig en veilig een BKR overzicht opvragen? Dat kan, klik hier! Dit voorkomt onnodige teleurstelling en/of vertraging bij uw hypotheekaanvraag.

Een taxatie vertelt u wat de waarde van uw huidige woning is en/of de waarde van de woning die u wilt kopen. Die waarde wordt op een objectieve manier bepaald. Hypotheekverstrekkers stellen een officieel taxatierapport verplicht omdat de bank uw woning als onderpand heeft mocht het geval zich voordoen dat u niet aan de verplichtingen kunt voldoen.

Zelf kunt u aan de hand van de taxatie uw bod of dat van uw koper afwegen. De taxatiekosten zijn aftrekbaar wanneer u de taxatie laat uitvoeren om een hypotheek af te sluiten.

Als u een hypotheek wilt afsluiten dient u in ieder geval over de volgende documenten beschikken.

 • Een geldig legitimatiebewijs. Een goed leesbare kopie van uw ID-kaart of paspoort voldoet.
 • Een werkgeversverklaring. Een door uw werkgever ondertekende werkgeversverklaring is verplicht. Hebt u geen contract voor onbepaalde tijd, maar bepaalde tijd, dan heeft u een intentieverklaring nodig, waarin uw werkgever aangeeft u een vast contract aan te willen bieden in de toekomst.
 • Een loonstrook.
 • Een taxatierapport

Als u een hypotheek afsluit mag u alle kosten die u maakt voor de financiering aftrekken van de belasting. Dit zijn:

 • Taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van de hypothecaire geldlening);
 • Bemiddelingskosten en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
 • Royementskosten en boeterente die u hebt betaald bij de aflossing van de lening;
 • Bouwrente en grondrente over de periode na de aankoop;
 • Afsluitprovisie;
 • Andere kosten van geldleningen, bijvoorbeeld verlengingsprovisie of disagio

Ja. In het jaar dat je de woning hebt gekocht zijn de advies- en bemiddelingskosten eenmalig fiscaal aftrekbaar.

Jouw maximale hypotheek wordt door de geldverstrekkers berekend op basis van je inkomsten, soort arbeidscontract (eventueel inkomsten uit zelfstandigheid), de waarde van jouw (aan te kopen) woning en al je financiële verplichtingen (bijvoorbeeld uitstaande leningen, leaseauto etc.). De geldverstrekker bepaalt uit eindelijk altijd hoeveel zij bereid zijn jou te lenen. 

Vanaf 2018 kan je nog maximaal 100% van de waarde van de aan te kopen woning financieren. In het geval van energiebesparende voorzieningen kan er in sommige gevallen tot maximaal 106% van de marktwaarde geleend worden.

Wil je weten hoeveel hypotheek jij kunt krijgen? Maak dan een berekening op onze website (Rekentools) of neem vrijblijvend contact met ons op!