Hypotheken: Attens

Deelnemers van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (of hun partners) komen in aanmerking voor de Attens Hypotheek. Attens Hypotheken is ontwikkeld voor leden van PGGM&CO, de coöperatieve vereniging van mensen die werken of werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn. Bij een energiezuinige woning krijgt de klant een rentekorting van 0,40% op een annuïtair of lineair leningdeel. 


Geldigheidstermijn offerte
4 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
0,5% over de hoofdsom (exclusief overbruggingskrediet).
Offerte verlenging
Niet mogelijk.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Niet van toepassing.
Verlengingskosten offerte
Niet van toepassing.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Offerterente = akterente.
Boetevrij aflossen
10% van de oorspronkelijke hoofdsom inclusief overbruggingskrediet.
Minimale hypotheek
€ 10.000.
Maximale hypotheek € 900.000 (inclusief eventueel overbruggingslening).
Minimale waarde onderpand
Minimale marktwaarde is € 75.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
De vergoeding over het bouwdepot is gelijk aan de te betalen rente op het
betreffende leningdeel.


# Attens Hypotheek
1 Algemene voorwaarden.pdf Download
2 Acceptatie Handleiding.pdf Download
3 Infokaart.pdf Download