Hypotheken: Centraal Beheer

Centraal Beheer is een aanbieder met scherpe tarieven en heldere voorwaarden. Centraal Beheer Achmea begon in 1909 en is inmiddels bij iedereen bekend door de reclame "Even Apeldoorn bellen". Als u door (extra) aflossen in een lagere risicoklassen valt, past Centraal Beheer de rente automatisch aan. Een woning mag tijdelijk recreatief verhuurd worden. Bijvoorbeeld via Airbnb.com. Wel moet aan een aantal regels worden voldaan.

Geldigheidstermijn offerte
4 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Kosteloos.
Offerte verlenging
2 maanden.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Kosteloos.
Verlengingskosten offerte
0,25% van het leningdeel per afgenomen maand. Een deel van een maand wordt in rekening gebracht als 1 hele maand. Geen kosten bij leningdelen meteen Kwartaal Variabele Rente, Overbruggingslening, leningdeel waarvan de rente mee verhuist.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Ja.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Dalrente tijdens de 14 dagen tekentermijn.
Boetevrij aflossen
20%.
Minimale hypotheek
Geen minimum bedrag.
Maximale hypotheek € 1.000.000.
Minimale waarde onderpand
Onderpanden met een marktwaarde van minder dan € 80.000 kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


# Centraal Beheer Hypotheek
1 Acceptatie Handleiding.pdf Download