Hypotheken: Holland WoontGeldigheidstermijn offerte
Acceptatietermijn renteaanbod: 3 weken. Geldigheid renteaanbod bestaande bouw: 3 + 3 maanden. Geldigheid renteaanbod nieuwbouw: 6 + 6 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen kosten.
Offerte verlenging
Bestaande bouw: 3 maanden. Nieuwbouw: 6 maanden. Let op: Bij oversluiten is verlenging niet mogelijk.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Geen kosten.
Verlengingskosten offerte
0,20% per maand verlenging van de hypotheeklening.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Dalrente tijdens tekentermijn van het renteaanbod.
Boetevrij aflossen
10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar. Als de aflossing plaatsvindt uit eigen middelen is er geen vergoeding verschuldigd.
Minimale hypotheek
Eerste hypotheek: € 25.000.
Tweede hypotheek of onderhandse verhoging: € 5.000.
Maximale hypotheek € 500.000.
Minimale waarde onderpand
€ 75.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.
# HollandWoont
1 Algemene Voorwaarden.pdf Download
2 HollandWoont_productkaart_2020_maart.pdf Download
3 HollandWoont_Acceptatiegids_2020_april.pdf Download
4 Productoverzicht_Oversluiten.pdf Download
5 Productoverzicht_Hypotheken voor Expats.pdf Download
6 Productoverzicht.pdf Download