Hypotheken: Hypotrust

Hypotrust verkoopt sinds 1993 hypotheken. Toch is Hypotrust geen bank en ook geen bemiddelaar. Hypotrust benadert banken en verzekeraars die geld uitlenen. In Nederland maar ook in het buitenland. Hypotrust heeft eigen voorwaarden en vraagt aan geldverstekkers welke leningen ze met die voorwaarden kunnen aanbieden. Hypotrust kiest de leningen met de laagste rentes en bieden die aan u aan.

Hypotrust Comfort Hypotheek

Geldigheidstermijn offerte
Acceptatietermijn garantieverklaring: 3 weken. Acceptatietermijn definitieve offerte: 2 weken Geldigheidsduur garantieverklaring: 3 maand.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen annuleringskosten.
Offerte verlenging
Profijt: n.v.t. | Standaard: 3 maanden.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Geen annuleringskosten.
Verlengingskosten offerte
Profijt: n.v.t. | Standaard: 0,25% per maand over de hoofdsom van de lening.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Ja, gehele hoofdsom.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Profijt: offerterente = passeerrente. Standaard: offerterente of passeerrente.
Boetevrij aflossen
Maximaal 10%.
Minimale hypotheek
€ 35.000 (2e hypotheek € 12.500).
Maximale hypotheek Geen maximum.
Minimale waarde onderpand
Minimale marktwaarde € 75.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd, vrijwillige verpanding niet toegestaan


Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 

Geldigheidstermijn offerte
Acceptatietermijn garantieverklaring: 3 weken. Acceptatietermijn definitieve offerte: 2 weken. Geldigheidsduur garantieverklaring: 4 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen; met uitzondering van verlengde offertes, dan zijn de annuleringskosten 1%.
Offerte verlenging
Mogelijk; maximaal 2 maanden zonder bereidstellingsprovisie.
Annuleringskosten na verlenging offerte
1% annuleringskosten.
Verleningskosten offerte
Niet van toepassing.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Offerterente = passeerrente.
Boetevrij aflossen
Maximaal 10%.
Minimale hypotheek
€ 70.000 (2e hypotheek € 12.500).
Maximale hypotheek € 1.000.000 (inclusief eventuele overbrugging).
Minimale waarde onderpand
€ 100.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


Hypotrust Elan Plus Hypotheek

Geldigheidstermijn offerte
Acceptatietermijn garantieverklaring: 3 weken. Acceptatietermijn definitieve offerte: 2 weken. Geldigheidsduur garantieverklaring: 4 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen; met uitzondering van verlengde offertes, dan zijn de annuleringskosten 1%.
Offerte verlenging
Mogelijk; maximaal 2 maanden zonder bereidstellingsprovisie.
Annuleringskosten na verlenging offerte
1% annuleringskosten.
Verlengingskosten offerte
Niet van toepassing.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Ja.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Offerterente = passeerrente.
Boetevrij aflossen
Maximaal 10%.
Minimale hypotheek
€ 37.500 (2e hypotheek € 12.500).
Maximale hypotheek € 1.000.000 (€ 2.000.000 inclusief overbrugging).
Minimale waarde onderpand
€ 100.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd voor nieuwe klanten.


Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Geldigheidstermijn offerte
Acceptatietermijn renteaanbod: 3 weken. Geldigheidsduur renteaanbod: 4 maanden. Acceptatietermijn offerte: 2 weken.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen Kosten.
Offerte verlenging
Bestaande bouw: 2 maanden. Nieuwbouw: 8 maanden. Let op: Alleen mogelijk na ontvangst van het getekend hypotheekaanbod.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Geen Kosten.
Verlengingskosten offerte
0,20% per maand. Wordt berekend per dag op basis van de 30/360 methodiek.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Dagrente in de eerste 4 maanden, als de rente op het moment van verlenging lager is, krijgt de klant de lagere rente bij passeren. Dalgarantie tijdens acceptatietermijn van 3 weken.
Boetevrij aflossen
10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar.
Minimale hypotheek
€ 50.000.
Maximale hypotheek € 750.000 (excl. overbruggingskrediet), hoger mogelijk op basis van voorleggen.
Minimale waarde onderpand
€ 75.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicoverzekering benodigd.
# Hypotrust Hypotheken
1 Inkomensonderbouwing_tijdens_coronacrisis.pdf Download
2 Inkomensonderbouwing_ZZP_tijdens_coronacrisis_Comfort_Hypotheek.pdf Download
3 Productoverzicht_Oversluiten.pdf Download
4 Productoverzicht_Hypotheken voor Expats.pdf Download
5 Elan_Plus_Januari_2021.pdf Download
6 Woon_Bewust_Januari_2021.pdf Download
7 Acceptatie Handleiding Hypotrust Vrij Leven Hypotheek.pdf Download
8 Acceptatie Handleiding Hypotrust Comfort Hypotheek.pdf Download
9 Conneqt productoverzicht.pdf Download