Hypotheken: ING

ING, de vroegere Postbank, is een wereldwijde bank en behoort bij de drie grootbanken van Nederland. Bij ING kunt u 0,25% korting krijgen wanneer u een betaalpakket hebt of opent. Daarnaast kent ING 11 schuldmarktwaarde klassen (zonder NHG). Hierdoor valt uw hypotheek al snel in een lagere risicoklasse waardoor u minder rente hoeft te betalen. Eveneens positief is dat u een restschuld van een andere bank bij ING kan onderbrengen. In sommige gevallen kan de hypotheek op werkelijke lasten worden getoetst zoals bij ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid, restschuld of oversluiting. Wanneer u na aankoop nog 75.000,- vrij besteedbaar vermogen heeft, dan kent ING ook nog een aanvullend acceptatiebeleid waarin nog meer mogelijk is wat betreft onderpanden/verschillende soorten aan inkomen enzovoort. 

Geldigheidstermijn offerte
De getekende offerte is standaard geldig tot 6,5 maanden na offertedatum.
Annulering geaccepteerde offerte
Alleen van toepassing indien de rente op dat moment is gedaald (contante waarde
methode met een maximum van 3% over de hoofdsom). Voor meer info over
kwijtschelden kosten etcetra, zie onze website.
Offerte verlenging
6 maanden.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Alleen van toepassing indien de rente op dat moment is gedaald (contante waarde
methode met een maximum van 3% over de hoofdsom). Voor meer info over
kwijtschelden kosten etcetra, zie onze website.
Verlengingskosten offerte
0,2% per maand (naar rato per dag).
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Het is alleen mogelijk om een variabele rente te koppelen aan een aflossingsvrije hypotheek. Het aandeel Variabele Rente is gemaximeerd tot 25% van de hoofdsom; de overige leningdelen dienen een rentevaste periode van 5 jaar of langer te hebben.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Offerterente = passeerrente of keuze voor dagrente tegen 0,25% opslag.
Boetevrij aflossen
Afhankelijk van de situatie van de klant. Het regime (4 categorieën) waarin de klant
valt kan worden opgevraagd.
Minimale hypotheek
Geen minimum bedrag. Alleen voor een hypotheek in combinatie met een Overbruggingshypotheek geldt een minimum van € 10.000.
Maximale hypotheek Geen maximum.
Minimale waarde onderpand
Geen minimale waarde.
Verhuisregeling mogelijk
Ja, er moet dan binnen een half jaar na aflossing van de huidige hypotheek een nieuwe offerte aangevraagd worden.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


# ING Hypotheek
1 Annuleringskosten bindend aanbod.pdf Download
2 Annuleringskosten.pdf Download
3 Annuleringsproces.pdf Download
4 Basisinformatie en Algemene Voorwaarden.pdf Download
5 PPW beleid.pdf Download
6 Aanvullende coronaverklaring inzake dienstverband.pdf Download
7 Aanvullende coronaverklaring inzake zelfstandigen.pdf Download
8 Acceptatiebeleid ING Hypotheken versie 2021-1.pdf Download