Hypotheken: Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden behoort met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten tot de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. Mede hierdoor hebben zij een uitgebreid producten pallet met o.a. nog een Bankspaar Hypotheek. Bovendien zijn zij uitermate goed in zelfstandig ondernemers, die kunnen al bij Nationale Nederlanden terecht met een inkomensverklaring met een onderneming die een KvK inschrijving hebben vanaf 12 maanden, zowel met als zonder NHG. Bij een nieuwbouwwoning waarbij er maximaal de stichtingskosten worden gefinancierd, geven zij het tarief tot 90% marktwaarde. 

Geldigheidstermijn offerte
Rentevoorstel: Na het uitbrengen van het Rentevoorstel heeft u maximaal zes weken de tijd om de gevraagde informatie te sturen. Het Rentevoorstel hoeft niet ondertekend te worden.
Bindende offerte: De bindende offerte moet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk geaccepteerd zijn. De geldlening met zekerheidstelling moet binnen een bepaalde termijn zijn gepasseerd. Voor bestaande bouw is dit 3 maanden en voor nieuwbouw 6 maanden (na dagtekening van het Rentevoorstel).
Annulering geaccepteerde offerte
1% van het bedrag van de lening.
Uitzonderingen: De klant hoeft geen annuleringskosten te betalen als :
- De koop van het onderpand niet doorgaat door ontbinding of vernietiging van het koopcontract op initiatief van de verkoper;
- De klant overlijdt.
Offerte verlenging
6 maanden.
Annuleringskosten na verlenging offerte
1% van het bedrag van de lening.
Uitzonderingen: De klant hoeft geen annuleringskosten te betalen als:
- De koop van het onderpand niet doorgaat door ontbinding of vernietiging van het kopcontract op initiatief van de verkoper ;
- De klant overlijdt .
Verlengingskosten offerte
0,2% kosten van uitstel per maand of een gedeelte van de maand in rekening gebracht. Wanneer de rente in de periode tussen het uitbrengen de aanbieding en de passeerdatum niet is gestegen, worden deze kosten van uitstel niet in rekening gebracht.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Offerterente = passeerrente.
Boetevrij aflossen
10% van de initiële hoofdsom per jaar.
Minimale hypotheek
Het minimale leningbedrag bedraagt € 15.000. Het minimale bedrag per leningdeel bedraagt € 4.500.
Maximale hypotheek Geen maximum.
Minimale waarde onderpand
De koopsom bedraagt minimaal € 90.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicoverzekering benodigd, vrijwillige verpanding niet toegestaan (behalve bij militairen).


# NN Hypotheken
1 Mutatieformulier_NN_Hypotheken_(532-40_1511).pdf Download
2 Voorwaarden NN Hypotheek.pdf Download
3 Hypothekenpocket.pdf Download
# NN Verhuurhypotheek
1 Verklaring Verhuurhypotheek.pdf Download
2 Voorwaarden.pdf Download