Hypotheken: NIBC

Bij NIBC Direct ligt de focus altijd op de beste oplossing voor elke klant. Zo kenmerkt deze geldverstrekker zich door niet in zwart-wit te denken. Er kunnen zich uitzonderlijke situaties voordoen, die bespreekbaar zijn. Zo kent NIBC tevens een aparte hypotheek voor verhuurde woningen, de zogenaamde Investeringshypotheek. NIBC kent ook beleid voor startende ondernemers. Ook kan bij NIBC een restschuld uit verkoopverlies worden meegefinancierd. 

Geldigheidstermijn offerte
Direct: 4 maanden.
Direct Extra: 9 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Direct: Kosteloos.
Direct Extra: 1% bij annuleren nadat de klant de definitieve offerte getekend retour heeft gestuurd.
Offerte verlenging
Direct: Niet mogelijk.
Direct Extra: Mogelijk met 6 maanden na ondertekening van de bindende offerte.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Direct: Kosteloos.
Direct Extra: 1% bij annuleren nadat de klant de definitieve offerte getekend retour heeft gestuurd.
Verlengingskosten offerte
Direct: Niet van toepassing.
Direct Extra: Alleen in geval van een gestegen rente op de aktedatum is er een bereidstellingsprovisie van toepassing van 0,25% per maand over de hoofdsom. De kosten worden op dagbasis berekend.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Offerterente = passeerrente.
Boetevrij aflossen
1Direct: 15%.
Direct Extra: 20% en 100% bij aflossen uit eigen middelen.
Minimale hypotheek
€ 70.000.
Maximale hypotheek € 1.000.000.
Minimale waarde onderpand
Geen minimale waarde.
Verhuisregeling mogelijk
Direct: Meeneemregeling 6 maanden.
Direct Extra: Meeneemregeling 9 maanden.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


# NIBC Direct (Extra) Hypotheken
1 Algemene Voorwaarden Direct Hypotheek 2018-10.pdf Download
2 Algemene Voorwaarden NIBC Direct Extra Hypotheek 2018-10.pdf Download
3 Acceptatiegids 2020 versie 2.0_ 1 september 2020.pdf Download
# NIBC Direct Investeringshypotheek
1 Stedenlijst.pdf Download
2 Productspecificaties.pdf Download
3 Algemene Voorwaarden Investeringshypotheek.pdf Download