Hypotheken: Robuust

Robuust Hypotheken is er voor nu en straks, dat is ons uitgangspunt. Bij Robuust krijg je een mooie rente en flexibele voorwaarden. Zo kan je 100% uit eigen middelen aflossen, is rentemiddeling mogelijk en betaal je geen annuleringskosten na verlening van de offerte. Aegon zorgt voor de financiering van het hypotheekmandaat, waarmee bestendige funding is gewaarborgd. Robuust vindt het belangrijk dat consumenten goed advies krijgen. De Robuust Hypotheek kan dus niet zonder advies afgesloten worden.  

Robuust Hypotheek

Geldigheidstermijn offerte
Voorlopige offerte is 3 weken geldig. De ondertekende voorlopige offerte blijft geldig tot 3 maanden na dagtekening. Bij nieuwbouw is de geldigheidstermijn 6 maanden na dagtekening.
Annulering geaccepteerde offerte
Geen kosten.
Offerte verlenging
Bestaande bouw: 3 maanden. Nieuwbouw: 6 maanden.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Geen kosten.
Verlengingskosten offerte
Bestaande bouw: geen bereidstellingsprovisie.
Nieuwbouw: bereidstellingsprovisie van 0,2% van de hoofdsom op maandbasis berekend per maand en alleen bij gestegen rente.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Ja.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Standaard geldt passeerrente = offerterente. Tijdens de 1e 3 weken van het renteaanbod geldt dalrentegarantie.
Boetevrij aflossen
10% van de initiële hoofdsom per jaar. Als er aflossing plaatsvindt uit eigen middelen, dan is er geen vergoeding verschuldigd.
Minimale hypotheek
€ 12.000.
Maximale hypotheek € 850.000 inclusief een eventuele overbruggingshypotheek.
Minimale waarde onderpand
€ 100.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Alleen bij debiteur ouder dan 70 jaar EN hypotheek boven 80% marktwaarde EN zonder NHG.
# Robuust Hypotheek
1 Productkaart_Informatiekaart.pdf Download
2 Productoverzicht_Oversluiten.pdf Download
3 Productoverzicht_Hypotheken voor Expats.pdf Download
4 Robuust_Hypotheken_Acceptatiegids_januari_2021.pdf Download
5 Conneqt productoverzicht.pdf Download