Hypotheken: Syntrus Achmea

Syntrus Achmea haalt het geld voor uw hypotheek bij pensioenfondsen vandaan. Er zijn wel een aantal beperkingen in het acceptatiebeleid zoals: een zelfstandig ondernemer dient 3 boekjaren te overleggen. Het meefinancieren van een restschuld is niet mogelijk. Syntrus Achmea kent een goed hypotheekproduct met heldere voorwaarden. 

Geldigheidstermijn offerte
Basishypotheek: 4 maanden (na datum renteaanbod).
Comforthypotheek: 9 maanden (na datum renteaanbod).
Annulering geaccepteerde offerte
Na acceptatie van de offerte bedragen de kosten 0,50% over de hoofdsom.
Offerte verlenging
Niet mogelijk.
Annuleringskosten na verlenging offerte
Na acceptatie van de offerte bedragen de kosten 0,50% over de hoofdsom.
Verlengingskosten offerte
Niet van toepassing.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Niet van toepassing.
Rentemiddeling
Nee.
Contractrente
Basishypotheek: Offerterente is akterente.
Comforthypotheek: Dagrentegarantie.
Boetevrij aflossen
10% van de oorspronkelijke hoofdsom.
Minimale hypotheek
€ 25.000.
Maximale hypotheek € 1.000.000. Dit bedrag is inclusief (indien van toepassing) het overbruggingskrediet, de reeds lopende 2e hypotheek en kredietopnames.
Minimale waarde onderpand
Minimale marktwaarde is € 90.000.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


# Syntrus Hypotheek
1 Verzoek extra aflossing.pdf Download
2 Aanvraag vastzetten rentevastperiode.pdf Download
3 Algemene_Voorwaarden_Syntrus_Achmea_Hypotheken_1_juni_2019.pdf Download
4 Syntrus_Infokaart_januari_2020.pdf Download
5 Syntrus_Acceptatiegids_augustus_2020.pdf Download