Hypotheken: Woonfonds

Sinds de jaren zeventig is Woonfonds actief op de Nederlandse hypotheekmarkt. Het is een Brabants bedrijf, een bank binnen de grote verzekeraar Achmea. Woonfonds kiest er bewust voor om hypotheken alleen te verstrekken via onafhankelijke adviseurs. Zij kennen u het beste en kunnen daarom u ook het beste advies geven, aldus woonfonds. Woonfonds heeft aantrekkelijke voorwaarden wat betreft de geldigheid van de offerte en het verlengen hiervan. Tevens krijgt u goede voorwaarden wat betreft de verhuisregeling, rentemiddeling en is het mogelijk een lagere rente te krijgen wanneer u in een lagere schuldmarktwaardeklasse valt. Woonfonds heeft prachtig beleid voor zelfstandig ondernemers, ook wanneer deze als startend ondernemer te boek staan.

Geldigheidstermijn offerte
4 maanden.
Annulering geaccepteerde offerte
Kosteloos.
Offerte verlenging
Maandelijks te verlengen met maximaal 5 maanden (4+5).
Annuleringskosten na verlenging offerte
Kosteloos.
Verlengingskosten offerte
0,25% van de koopsom per maand als de rente stijgt.
Variabele rente gehele hoofdsom mogelijk
Ja.
Rentemiddeling
Ja.
Contractrente
Offerterente = passeerrente.
Boetevrij aflossen
15%.
Minimale hypotheek
€ 25.000.
Minimale waarde onderpand
Onderpanden met een marktwaarde van minder dan € 80.000 kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden.
Verhuisregeling mogelijk
Ja.
Overlijdensrisicodekking verplicht
Geen overlijdensrisicodekking benodigd.


# Woongenot hypotheek
1 Algemene Voorwaarden Woongenot Hypotheek.pdf Download
2 Acceptatiebeleid_2021.pdf Download
# Woningverhuur hypotheek
1 Voorwaarden Woonfonds Woningverhuur Hypotheek.pdf Download
2 19070014_WF_Acceptatiebeleid_Woningverhuur_hypotheken.pdf Download