Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek

Als je in het bezit bent van een eigen woning dan mag je de rente die je betaalt over de hypotheekschuld aftrekken van het inkomen in box 1 als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd (alleen in de hoogste belastingschijf) van 52 % naar 37,05 % met stappen van 0.5% per jaar. Per 2020 geldt er een versnelde aftrek, tussen 2020 en 2023 gaat de hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar omlaag om zodoende in 2023 het tarief van 37.05 % te bereiken.

Eisen nieuwe hypothecaire financieringen

Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek verder aangescherpt. Je mag vanaf deze datum de hypotheekrente over nieuwe eigenwoningschulden alleen nog aftrekken als de eigenwoningschuld volledig en binnen 30 jaar (360 maanden) annuïtair of lineair wordt afgelost en er jaarlijks wordt voldaan aan de aflosverplichting.

** Voldoet de hypotheek niet aan deze nieuwe eisen of wordt de aflossingsverplichting niet nagekomen dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Overgangsregeling bestaande hypotheken

De annuitaire en/of lineaire  aflossingseisen zijn alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande eigenwoningschulden geldt het overgangsrecht en kan de situatie nagenoeg gelijk blijven.