Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost (per periode, meestal een maand, een gelijk bedrag). De verschuldigde maandrente wordt berekend over het nog openstaande saldo. De totale te betalen lasten (rente en aflossing) zijn daarmee aan het begin van de looptijd relatief hoog, doch laten gedurende de looptijd een gelijkmatige daling zien.

De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan ze aan het begin waren. Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.